Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u een offerte?

Elk bedrijf heeft zijn eigen persoonlijkheid met zijn economische, sociale, culturele en professionele waarden,...

Een innovatieve aanpak die klantenkennis B2B verhoogt en beter ontwikkelt

Firmografie identificeert bedrijven door middel van de kwaliteit van zijn business, zijn expertise, zijn affiniteiten, zijn werkomgeving, zijn niveau van volwassenheid, zijn gevoeligheden, ...

Firmografie

Firmografie bestaat uit het begrijpen en modelleren
van de organisatiedynamiek van bedrijven.

De firmografie is voor B2B-marketeers, wat demografische gegevens voor hun B2C-collega's zijn. Terwijl demografische gegevens informatie over een persoon onthullen (leeftijd, geslacht, nationaliteit, inkomen, enz.), drukken de firmografische gegevens hetzelfde uit, maar dan voor een bedrijf.

De grootte, de locatie, de omzet, de industrie ... zijn typische elementen voor de ontwikkeling van firmografische gegevens.

Deze variabelen verklaren hoe bedrijven werken en evolueren. Ze kunnen zowel gebruikt worden voor commerciële ondernemingen als voor verenigingen en overheidsinstanties.

De firmografische segmentatie is het meest effectief wanneer andere segmentatiemethoden er niet in slagen significante verschillen tussen uw doelgroepen te identificeren.

firmografische segmentatie
Stedelijk
Micro-onderneming
KMO
Start-up
Online
Winstgevend
Stijgend
Geoptimaliseerd
Groei
Organisatie
Reflectie
Omkadering
Relationeel
 • Stedelijk
 • Micro-onderneming
 • KMO
 • Start-up
 • Online
 • Winstgevend
 • Stijgend
 • Geoptimaliseerd
 • Groei
 • Organisatie
 • Reflectie
 • Omkadering
 • Relationeel

Nog nooit van gehoord?

Het concept werd ontwikkeld in de jaren 70 en het is u gekend.

FIRMOGRAFIE IS EEN EENVOUDIGE B2B-KWALIFICATIEMETHODE DIE BESTAAT UIT HET KARAKTERISEREN VAN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES AAN DE HAND VAN OMSCHRIJVENDE ATTRIBUTEN DIE U VERVOLGENS IN STAAT STELLEN OM DIE BEDRIJVEN INTELLIGENTER TE SEGMENTEREN EN UW DATABASE OP EEN VERGELIJKBARE BASIS TE EXPLOITEREN.

Het belang van firmografische gegevens

Hoe meer nauwkeurig en meer volledig deze gegevens zijn, hoe performanter uw databases en hoe effectiever uw marketingstrategieën en communicatiecampagnes zullen zijn.
La firmographie est juste une méthode de qualification B2B
firmografische gegevens
Firmografie bestaat uit het begrijpen en modelleren van de organisatiedynamiek van bedrijven

Een geoptimaliseerde exploitatie van firmografische gegevens maakt volgende mogelijk:

Een geoptimaliseerde exploitatie van firmografische gegevens maakt volgende mogelijk:

Verificatie van de relevantie van uw B2B-markten

Waar bevinden de bedrijven in uw doelgroep zich op geografisch gebied? Hoeveel werknemers hebben ze in dienst? Wat is de waarde van elk bedrijf? U verspilt geen tijd om uit te zoeken of een bedrijf uw product of dienst kan betalen of dat het het zelfs nodig heeft.

Optimalisatie van uw communicatie-campagnes

Met beter gerichte en gepersonaliseerde berichten, afgestemd op de behoeften van elk marktsegment, kan u uw campagneprestaties verbeteren door uw bedrijfscommunicatie te richten op de meest toegankelijke organisaties die open staan uw producten of aangeboden diensten te kopen.

Classificatie van bedrijven binnen dezelfde sector

Firmografische gegevens stellen B2B-bedrijven in staat bedrijven in hun doelmarkten te rangschikken op type activiteit.

Vermijden van gemiste kansen

Het optimaliseren van marketingstrategieën op basis van datamining verkleint het risico dat bedrijven opportuniteiten missen.

Detecteren van opkomende trends

Een analyse van firmografische gegevens stelt professionals in staat om actuele trends en ontwikkelingen te identificeren. Deze trends kunnen vervolgens worden geïntegreerd in marketing- en verkoopstrategiëen, waardoor hun effectiviteit verhoogd.

Voorbeeld van een firmografische analyse

Stel u voor dat u een logistiek programma verkoopt, toegespitst op een specifieke sector (bijvoorbeeld kleine distributiebedrijven).

Een relevante exploitatie van firmografische gegevens stelt u in staat om gebieden van geografische concentratie te identificeren (nuttige kennis voor uw vertegenwoordigers), om bedrijven in groeifase te identificeren, om die met een sterke digitale volwassenheid te identificeren, om die van ongeschikte grootte uit te sluiten, enz.

psychografische beschrijvingen marketingcampagnes
Georganiseerd
Polyvalent
Onafhankelijk
Innovatief
Productief
Economisch
Progressief
Toegankelijk
Communicatief
Leider
Flexibel
Minutieus
Autonoom
 • Georganiseerd
 • Polyvalent
 • Onafhankelijk
 • Innovatief
 • Productief
 • Economisch
 • Progressief
 • Toegankelijk
 • Communicatief
 • Leider
 • Flexibel
 • Minutieus
 • Autonoom

Concentreer u op de behoeften van uw klanten,
Consultant-BI zal uw databases optimaliseren

HOE BETER U DE FIRMOGRAFISCHE GEGEVENS VAN UW DATABASES GEBRUIKT, HOE EFFICIËNTER U BENT IN UW MARKETINGACTIES. MAAR DE MOEILIJKHEID ZIT IN HET FEIT DAT DE OPERATIONELE COMPLEXITEIT VAN DE FIRMOGRAFISCHE GEGEVENS IS GEËXPLODEERD MET DE NIEUWE DIGITALE MOGELIJKHEDEN.
En net daar ligt de toegevoegde waarde van Consultant-BI om uw bedrijf te ondersteunen:

Aan de ene kant, door uw databases te analyseren en te (her)kwalificeren volgens de firmografische criteria

Aan de andere kant, door u te adviseren over optimale strategieën voor segmentatie en targeting

Het belangrijkste is dat u zelf goed begrijpt wat u te bieden heeft. We helpen u dit te vertalen in specifieke doelen en net dat type bedrijven te identificeren die mogelijk geïnteresseerd zijn in uw product/dienst.

Vernieuwde firmografische gegevens

Uiteraard bestaan er al databaseleveranciers, maar deze zijn relatief traditioneel en behandelen meestal enkel de « basis » firmografie.

Consultant-BI wil de data-aanpak verdiepen door haar klanten een meer volledig en meer genuanceerd beeld van de realiteit te bieden, en dit dankzij nieuwe vormen van modellering en voorspellings-methodieken.

Consultant-BI kan u reeds helpen uw databases firmografisch te verrijken met een twaalftal psychografische kenmerken, waaronder:

Bedrijfsactiviteit

Locatie
Grootte (aantal werknemers)
Omzet
Financieringsmethoden
Groei
Financiële gezondheid
Winstgevendheid
Ouderdom van de bedrijfsstructuur
Digitale volwassenheid
Aanwezigheid op sociale netwerken
Enz.

CASE STUDIES

Hier zijn twee voorbeelden van psychografische beschrijvingen die kunnen gebruikt worden in marketingcampagnes.

1. Startup

Een startup gecreëerd in 2016 in Louvain-la-Neuve, door een voormalig onderzoeker en gespecialiseerd in mobiele technologieën, in volle groei. De firmografische beschrijving geeft het volgende profiel:
Segmentatiecriteria
Psychografische extrapolatie
Locatie
Voorstedelijk
Omvang (aantal werknemers)
KMO
Zakencijfer
Winst
Financieringsmethoden
Ontwikkeling
Groei
Positief
Financiële status
Gezond
Rentabiliteit
Correct
Ouderdom bedrijfsstructuur
Start-up
Digitale volwassenheid
Gedigitaliseerd
Aanwezigheid sociale media
Hyper geconnecteerd
Enz.

2. Groothandelaar

Een BVBA opgericht in 1974 in Lille en gespecialiseerd in de handel in varkensvlees (markt in stagnatie), 25 werknemers. De firmografische beschrijving geeft het volgende profiel:
Segmentatiecriteria
Psychografische extrapolatie
Locatie
Stedelijk
Omvang (aantal werknemers)
KMO
Zakencijfer
Evenwichtig
Financieringsmethoden
Claims
Groei
Stationair
Financiële status
Constant
Rentabiliteit
Correct
Ouderdom bedrijfsstructuur
Volwassen
Digitale volwassenheid
Geconnecteerd
Aanwezigheid sociale media
Contact
Enz.
 Firmographie cbi consultant business intelligence b2b
 Firmographie cbi consultant business intelligence b2b
 Firmographie cbi consultant business intelligence b2b
 Firmographie cbi consultant business intelligence b2b
 Firmographie cbi consultant business intelligence b2b
 Firmographie cbi consultant business intelligence b2b

Meer info...

consultant-bi logo cbi consultant business intelligence psychografie marketing PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN

VERRIJK UW MARKETING MET
PERSOONLIJKHEIDS-PROFIELEN

VERRIJK UW MARKETING MET
PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN

© Copyright 2020 Consultant BI
Alle rechten voorbehouden