Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u een offerte?

Durf te innoveren, het zal u verbazen!

DE PSYCHOGRAFIE VAN DE PERSOONLIJKHEID, PIJLER VAN KLANTENKENNIS

profil personnalité segmentation psychographique
Aantrekkelijk
Aangenaam
Avontuurlijk
Koppig
Dankbaar
Klager
Dromer
 • Aantrekkelijk
 • Aangenaam
 • Avontuurlijk
 • Koppig
 • Dankbaar
 • Klager
 • Dromer

Als u weet wie uw klanten zijn, hoe ze beslissen en wat ze leuk vinden, kan u efficiënter communiceren en ze veel meer verkopen.

Boost uw relationele marketing met persoonlijkheidsprofielen.

VOOR EEN RIJKERE KLANTENRELATIE

VOOR EEN RIJKERE KLANTENRELATIE

psychography personality profiles marketing method segmentation
Samenwonend
Gescheiden
Eenzaam
Vrijgezel
Samenlevend
Alleen
 • Samenwonend
 • Gescheiden
 • Eenzaam
 • Vrijgezel
 • Samenlevend
 • Alleen

Psychografische gegevens zijn het laatste stukje van de puzzel dat nuttig is bij het classificeren van consumenten in een “klantgerichte benadering”.

Marketing vertrouwt al geruime tijd op demografische, transactionele en gedragsgegevens, met als doel het publiek te definiëren in termen van wie, wat en hoe. Echter deze methoden laten de vraag “waarom” buiten beschouwing. Aan de hand van de psychografische segmentatie identificeren we de redenen en de motivatie van het gedrag van uw klanten.

Persoonlijkheids-profielen

Persoonlijkheidsprofielen

CONSULTANT-BI BIEDT U, IN ALLE EXCLUSIVITEIT, EEN INNOVATIEVE AANPAK VOOR DE KWALIFICATIE VAN UW DATABASES AAN DE HAND VAN PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN.

Beschouw gegevens als het beroep, opleiding, levensstijl, geslacht, leeftijd, sociale status, ... niet langer als criteria voor externe segmentatie, maar vooral als nieuwe bronnen voor het creëren van betekenis.

Elk van deze variabelen kan de creatie van een archetype van persoonlijkheidsprofiel voeden, veel rijker en krachtiger om uw klantenrelaties en uw campagnes te animeren en personaliseren.

JE HEBT KLANTENDATA, VEEL DATA, ZELFS BIG DATA.

And so what ?

Ze efficiënt benutten is complex omdat er zoveel data zijn. Onze oplossing? Denk niet langer aan het "verwerven" van data maar aan het kwalificeren ervan! Herinterpreteer de data om op deze manier de klantenervaring uit te diepen en nieuwe relaties met hen te ontwikkelen.

Segmentation psychographic personality profiles workers cbi
Rustig
Waarneemster
Meewerkend
Intelligent
Onderbouwd
 • Rustig
 • Waarneemster
 • Meewerkend
 • Intelligent
 • Onderbouwd

EEN INNOVATIEF CONCEPT

Onze aanpak is gebaseerd op de psycho-sociologie die de psychologie van individuen in hun relaties met de samenleving omschrijft.

Het doel van onze service is het vastleggen van de kwalitatieve kenmerken van uw klanten, diegene die het moeilijkst te definiëren zijn.

De methode is gebaseerd op modellen van interpretatie en data mining gericht op het individu, op wat hij is en wat hij openbaart. En niet over wat hij zou hebben gedaan, zou doen of zou kunnen doen.

Op het toppunt van market researches

Op het toppunt van marktonderzoek

LABO’S EN ONDERZOEKSBEDRIJVEN DISTILLEREN AUTORITAIRE ARCHETYPEN OF CONSUMENTENMODELLEN, DIE DIENEN ALS REFERENTIEKADER.

De kracht van onze analysesystemen maakt het bij aanvang van deze studies mogelijk om de bijbehorende persoonlijkheidskenmerken te identificeren en ze af te leiden uit de massa van uw data.
psychographic personality profiles individual marketing method segmentation
Verarmend
Bescheiden consumenten
Superior bourgeoisie
Post-materialistisch
Gemodereerde bourgeoisie
Moderne bourgeoisie
Populaire traditionalisten
Conform
Bevrijd
Overvloed
 • Verarmend
 • Bescheiden consumenten
 • Superior bourgeoisie
 • Post-materialistisch
 • Gemodereerde bourgeoisie
 • Moderne bourgeoisie
 • Populaire traditionalisten
 • Conform
 • Bevrijd
 • Overvloed
consultant-bi logo cbi consultant business intelligence psychografie marketing PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN

VERRIJK UW MARKETING MET
PERSOONLIJKHEIDS-PROFIELEN

VERRIJK UW MARKETING MET
PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN

© Consultant BI - Alle rechten voorbehouden

ATELIER100 ✿ For the moments & details