Inzicht in de consumentenpsychologie

Inzicht in de consumenten-psychologie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u een offerte?

"Als twee consumenten zich in dezelfde leeftijdsgroep bevinden en hetzelfde inkomen hebben, zullen ze verschillend reageren op dezelfde reclameboodschap wanneer de eerste introvert en de tweede extravert is".

Om te begrijpen wat hen zal motiveren, is het belangrijk

om eerst de drijfveren van hun persoonlijkheid te identificeren.

1.

psychography Extrapolation process individual introvert extrovert

2.

psychography Extrapolation process individual feelings thought

3.

psychography Extrapolation process individual introvert extrovert feelings thought

4.

psychography Extrapolation process individual introvert extrovert feelings thought

Vervolgens zullen we deze profielen afleiden aan de hand van een verzameling attributen en variabelen.

psychografische Persoonlijkheidsprofielen man vrouw segmentatie
Geraffineerd
Gevoelig
Voorzichtig
Prikkelbaar
Emotioneel
Ambitieus
Zelfverzekerd
Rationeel
Logisch
Onafhankelijk
 • Geraffineerd
 • Gevoelig
 • Voorzichtig
 • Prikkelbaar
 • Emotioneel
 • Ambitieus
 • Zelfverzekerd
 • Rationeel
 • Logisch
 • Onafhankelijk

Voorbeelden van persoonlijkheids-attributen
voor de vrouw en de man:

Voorbeelden van persoonlijkheidsattributen
voor de vrouw en de man:

De vrouw

Aangedaan
Affectueus
Dankbaar
Aantrekkelijk
Charmant
Klagend
Afhankelijk
Dromerig
Emotioneel
Prikkelbaar
Vrouwelijk
Wispelturig
Ijdel
Frivool
Moeilijk
Beminnelijk
Aanhankelijk
Zacht
Huilebalk
Voorzichtig
Klagend
Gevoelig
Sentimenteel
Geraffineerd
Onderdanig
Praatgraag
Zwak

De man

Aangenaam
Agressief
Ambitieus
Assertief
Stoutmoedig
Avontuurlijk
Luidruchtig
Zelfzeker
Moedig
Wreed
Overdreven
Wanordelijk
Dominant
Koppig
Egoïstisch
Energiek
Ondernemend
Sterk
Vrolijk
Ruw
Onafhankelijk
Introspectie
Logisch
Mannelijk
Rationeel
Realistisch
Robuust
Streng
Stabiel

Klassieke segmentatie-criteria

Klassieke segmentatiecriteria

In een tweede fase paste Consultant-BI deze nomenclatuur toe op de klassieke segmentatiecriteria, zoals functie, diploma, locatie en vele anderen.
Een voorbeeld met “beroepen”: op basis van 11.000 onderzochte transacties hebben we 6 archetypes van beroepen ontwikkeld:
organisatie, reflectie, omkadering, uitvoering, management, relatie
Zo wordt bvb de commercieel manager een relationeel beroep, dat 35 persoonskenmerken omvat die hiermee verbonden zijn:
welsprekend, vrolijk, overtuigend, invloedrijk, extravert, assertief, ...
psychografische Persoonlijkheidsprofielen segmentatie
psychografische Persoonlijkheidsprofielen segmentatie
psychografische Persoonlijkheidsprofielen segmentatie

Op deze manier biedt Consultant BI, op basis van Persoonlijkheids-profielen, een innovatieve segmentatiemethode.

Op deze manier biedt Consultant BI, op basis van Persoonlijkheidsprofielen, een innovatieve segmentatiemethode.

Grenzeloos

Grenzeloos

Hoe meer gegevens u van uw klanten of prospecten heeft, hoe fijner de methodiek van Persoonlijkheidsprofielen zal zijn.

Hoe meer gegevens u van uw klanten of prospecten heeft, hoe fijner de methodiek van Persoonlijkheids-profielen zal zijn.

En de toepassingsgebieden voor Persoonlijkheidsprofielen zijn onbeperkt in marketing, verkoop en communicatie.

En de toepassingsgebieden voor Persoonlijkheids-profielen zijn onbeperkt in marketing, verkoop en communicatie.

Het nut van deze benadering is dat het de interacties tussen de verschillende dimensies van het zijn in overweging neemt en een congruentie zoekt tussen de persoonlijkheid van uw merk en de menselijke persoonlijkheid.
psychografische Persoonlijkheidsprofielen segmentatie
Verzorger
Flexibele betrokkenheid
Inspirator
Interactieve participatie
Hervormer
Gericht denken
Coördinator
Systematische behandeling
Directeur
Concrete actie
Aanhanger
Mature reflectie
 • Verzorger
  Flexibele betrokkenheid
 • Inspirator
  Interactieve participatie
 • Hervormer
  Gericht denken
 • Coördinator
  Systematische behandeling
 • Directeur
  Concrete actie
 • Aanhanger
  Mature reflectie
consultant-bi logo cbi consultant business intelligence psychografie marketing PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN

VERRIJK UW MARKETING MET
PERSOONLIJKHEIDS-PROFIELEN

VERRIJK UW MARKETING MET
PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN

© Consultant BI - Alle rechten voorbehouden

ATELIER100 ✿ For the moments & details